2create

Chceme vás dostať do obrazu

Medzi nami sú ľudia,
ktorým nebol dopriaty zrak ani sluch

Hluchoslepí umelci aj napriek svojmu hendikepu
dokážu maľovať nádherné diela

2CREATE spolu so svojimi klientami
podporili neziskovú organizáciu Maják

Spoločne sme vytvorili projekt Som v obraze

Aby sa do obrazu dostali aj tí,
ktorí o týchto úžasných umelcoch nevedia

NAŠI KLIENTI SÚ V OBRAZE

Hluchoslepých umelcov sme podporili kúpou 40 unikátnych obrazov, ktoré sme venovali našim klientom. Bez úspešnej spolupráce s nimi by takáto pomoc nebola možná, preto aj im patrí naše veľké ĎAKUJEME.

PRISPEJTE MAJÁKU

Neziskovú organizáciu Maják založilo Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí. Ich cieľom je poukázať na možnosti, schopnosti a výnimočný svet ťažko zdravotne postihnutých ľudí.

V Majáku si zakladajú na príjemnom rodinnom prostredí. Sú otvorení novým možnostiam, rôznym aktivitám a prijímajú zaujímavé výzvy s cieľom prekonať bariéry postihnutia svojich zverencov.

Ich aktivity môžete podporiť finančne aj vy prispením na účet organizácie.

číslo účtu: SK38 1100 0000 0026 2181 4372

NAŠI VÝNIMOČNÍ UMELCI

Kristína (1986)
Mladá dáma, ktorá miluje dotyk farby s plátnom prostredníctvom svojich rúk

Počas prvých hodín maľovania bývala farba viac na zemi či na stene. Kika vyjadrovala svoj nesúhlas s touto aktivitou hádzaním štetca a tak vznikali farebné výtvory všade naokolo, len nie na plátne :) Teraz jej arteterapia prináša pozitívne zážitky vyjadrované hlasným smiechom a tlieskaním. Ani jej zhoršený zrak nie je prekážkou v tom, aby nám Kikine výsledné farebné abstrakty opakovane vyrážali dych.

Martin (1976)
Najstarší a najrozvážnejší člen našej majákovskej rodinky

Nepoznal lásku rodičov a súrodencov, no aj napriek tomu je starostlivým, vďačným a láskavým kamarátskym „bratom". Jeho najsilnejšou črtou je zmysel pre poriadok. Rozvahu a inteligenciu dokazuje aj pri partiách šachu. Je nielen úspešným hráčom v rámci rôznych slovenských súťaží nevidiacich a slabozrakých, ale už niekoľko rokov učí šachu porozumieť aj svojho najlepšieho kamaráta Juraja. Svoju starostlivú stránku povahy prezentuje navonok nielen pomocou ostatným, ale aj pozornosťou, ktorú venuje zvieratám, najmä psom a mačkám.

Juraj (1980)
Póza, pohyb, mimika, gestá, štipka „nadsázky” a kus pravdy

Pantomíma a divadlo, to je oblasť, kde by sa dokázal uplatniť. Jeho napodobovanie ľudí nás často pobaví, niekedy i zaskočí tým, čo Juraj vidí ako našu dominantu. Hoci nepočuje, miluje hudbu i tanec. Jeho videnie sa odborne nazýva tunelové, čo znamená, že oboma očami vidí ako cez tunel – v strede svetlo, naokolo tma. Táto diagnóza ho obmedzuje v tom, že v hmle, šere a tme vôbec nevidí a ak s ním chcete nadviazať kontakt počas dňa, musíte stáť ďalej, aby vás svojím zorným poľom zachytil.

Peter (1983)
Pre všetky aktivity zapálený detailista a poriadkumilovný flegmatik

Dopredu naplánovaná organizácia dňa i aktivít pomáha Peťovi k maximálnej spokojnosti. Jeho kalendár je plný dopredu vyznačených udalostí, ktoré vyjadruje obrázkom alebo slovom. Počas arteterapie často maľuje to, čo zažil a čo má rád, takže jeho obrazy spoznáte podľa realistického znázornenia koní či iných zvierat, výletov po Slovensku či v zahraničí, osláv, kaviarní alebo prírody. V prejavovaní citov a emócií je Peťo rezervovaný, v komunikácii posunkami zbytočne neplytvá, no aj napriek týmto dvom charakteristikám vyjadril krásnu vetu: „Maják je domov, rodina návšteva“.